Store dop- og narkobeslag i fjor

Hasjish, amfetamin, snus, rusmidler, truede dyrearter, doping og kjøtt. Arbeidsdagen til en toller er variert.