Graver opp Austråttbakken

I løpet av året får folk mellom Austråttbakken og Hoveveien en tryggere vannforsyning.