Annenhver kommune i Rogaland «for liten»

Innbyggere i små kommuner får jevnt over tilbud om god omsorg og opplæring. Men småkommunene sliter når det oppstår problemer innen barnevern eller tilbud til psykiske utviklingshemmede.