Nabostrid om tilbygg

Eit planlagd tilbygg på Skeiane vekkar naboane sin vreide. Bygningssjefen avviser protestane.