Lutsivassdraget kan bli en turistperle

Naturkvalitetene og nærheten til sentrum taler for at Lutsivassdraget bør utnyttes mer kommersielt, mener Sandnes Reiselivsforum.