Rusfrie må bo blant rusmisbrukere

Få kommunale boliger gjør at folk uten rusproblemer får botilbud påSeksjon rusvern på Soma. Uholdbart, mener Per Engstrøm som har boddder i to måneder.