- Synlig politi virker

Politistasjonssjef i Stavanger, Henry Ove Berg, presenterer ennedgang i volds— og vinningsforbrytelser i sentrum. Mer synligpoliti er forklaringen.