Sandnes trenger 886 nye barnehageplasser

Dersom Sandnes skal nå målsettingen om full barnehagedekning, må det bygges 12 nye barnehager innen utgangen av 2005.