Hedret 75 FN- veteraner

Fredag kveld fikk 75 rogalendinger endelig en håndfast anerkjennelse for sin innsats for FN og NATOs internasjonale styrker. Enkelte hadde ventet både 40 og 50 år på medaljen.