Trygg på tivoli

De tjener ikke stort, og arbeidsforholdene for de ansatte er så som så. Men sikkerheten kan du være rimelig trygg for.