Frelsesarmeen lei av å betale for Stavanger

Frelsesarmeen pleier 19 eldre rusmisbrukere for kommunen, men går med tap. Underskuddet er dekket ved hjelp av innsamlede penger, men nå sier Herrens tjenere «nok er nok».