Feitast lønningspose i Sola kommune

I snitt fekk arbeids-takarar i Sola i fjor utbetalt over 70.000 kroner meir enn arbeidstakarar i Suldal, Bokn og Finnøy.