SV vil ha dobbel skatt på eiendom

I rike Stavanger har folk råd til å betale litt ekstra skatt for å hjelpe de svakeste, mener SV. Motparten Frp vil jobbe for å redusere avgiftstrykket i 2002.