Rotekopper skylder på hund og barn

Mange har de siste dagene ringt til Statistisk sentralbyrå (SSB) og fortalt at hunden har spist opp folketellingsskjemaet.