Kommunen får kritikk

Idealisme og gode ønsker var ikke nok. Pengene manglet. Driftsgrunnlaget var for spinkelt, og kommunen bakket ut. Transportkollektivet BA var ikke liv laga.