100 mill. brukt uten resultat

Er Jærregionens største miljøprosjekt en fiasko?