- Kan bli katastrofalt for laksen i Frafjord

Laksefiskarar og grunneigarar fryktar laksedød i Frafjordelva. Utan kalking kan laksen igjen forsvinna frå elva utan kalking.