Heilautomatisk bom på Øvstabø

Stortinget har vedtatt ei utbetring av rv 45, hovudsaklegfinansiert ved bompengar. Bommen på Øvstabø blir heilautomatisk.