Ville ikkje ha meir sjukeheim

Nei takk, sa Hå kommunestyre i går til forslaget om å byggja to etasjar ekstra sjukeheim. Gamle ord om Nærbø mot resten og nord-sør-konflikt vart tekne i bruk, utan at det førde fram.