Teknisk sjef anker politisk vedtak

Fem av ni politikere i utvalg for tekniske saker gikk onsdag inn for å gjøre endringer i en utbyggingsavtale kommunen og utbyggeren alt har skrevet under på.