Hylen tok imot med glede

Ordførar Roar Obrestad set skosnuten i grusen. Formannskapssekretæren flyttar ein gråstein frå kongeløparen. Det er rett før Kongeparet kjem til Hylen.