Våget ikke la være å satse på de eldre

Bystyret aner muligheten for å få statsstøtte til bygging av to bo— og aktivitetssentre for eldre. Den muligheten vil politikerne ikke la være uprøvd.