Sykehjem mangler kompetanse

Sykehjemmene i Stavanger har god greie på behandling av og omsorg for aldersdemente pasienter, men depresjoner får mindre oppmerksomhet, mener sykehjemstyrere Aftenbladet har snakket med.