Odd-Henning Kobbeltvedt

Odd-Henning Kobbeltvedt peker mot et tre. Treets greiner holderoppe taket på verandaen hans. Han hentet det sjøl inne i skogen,hogde det til og kameratene sa det aldri ville gå, dette, å byggeslik at treet ble en del av huset. Det gikk.