42 arbeidere søker ny arbeidsgiver

Her er arbeidskraft nok til dem som ønsker det. 40 arbeidsvillige menn og to damer er klare til å bytte arbeidsgiver innen utgangen av april. Christian Hanssen, markedskonsulent ved Arbeidsformidlingen (Aetat) i Sandnes anmoder sterkt til distriktets arbeidsgivere om å ansette arbeidsvillige Sønnichsen-arbeidere.