Lundehaugen menighet blir satt pris på

Søndag skal to barn døpes i Ganddal bydels— hus. Flere og flere bruker menigheten i lokalmiljøet.