Stokka mangler 30 sykepleiere

Ved Stokka sykehjem er bare en fjerdedel av de 41 sykepleier-stillingene besatt. Styreren bruker fritiden til å hanke innutenlandsk hjelp.