Opprørt over beslutning om fri rettshjelp

Advokat Geir Jøsendal representerer de to saksøkte ierstatningssaken. Han mener det er en grov forskjellsbehandling nården torpedotiltalte saksøkeren er innvilget fri sakførsel avFylkesmannen i Rogaland, mens hans egne klienter har fått avslag påden samme søknaden.