To minutt: Bente Hilleren, barnehageassistent og student

— Hvordan påvirker anleggsvirksomheten dere som allerede harflyttet inn?