Vurderer felles kulturskule

Kan barn frå Hå, Klepp og Time koma til å søkja seg til same kultur— og musikkskule? Spørsmålet skal no greiast ut.