Vil ikke gi erstatning

Det var ikke «kvalifisert klanderverdig» å oppnevne en meddommer som selv var involvert i saken, mener Justisdepartementet.