Kino Z med babykino

Ni barnevogner sto sirlig oppstilt utenfor sal 2 på Sandnes Kino i går.