Ny kamp om Birgitte-bevis

Hvis fetterens erstatningssak mot staten skal føre fram, må fagdommerne i Gulating lagmannsrett i større grad enn sist vurdere bevisene i fetterens favør.