Bildene UDI så bort fra

FN-flyktningen Efrem Sado fra Etiopia sa han var gift.Utlendingsdirektoratet trodde ham ikke. Vigselsattesten — ogbildene fra vielsen - så de bort fra.