Jobber med kloakken

Sandnes holder på å sanere og oppgradere avløpsnettet i kommunen. I mellomtiden vil det fortsatt renne kloakk ut i gjestehavna.