«Slakter» Figgjo-konsesjon

Fiskeridirektoratets nye konsesjon til oppdrettsanlegget Øksna Bruk ved Figgjoelva er i hardt vær. Elveeigarlaget har gått til klagesak, og Fylkesmannen legger inn formell protest.