17 søkere til tre topplederstillinger i Time

Flere av de antatt sterkeste søkerne til å bli en av tre kommunalsjefer i Time, har søkt på den samme stillingen.