Suldal og Elkem i forhandlingar

Ordførar Roar Obrestad (KrF) forhandlar nå med Elkem om kor mykje pengar Suldal skal få ved ei eventuell utbygging av elvar i kommunen.