Vegvesenet bryter reglene

Vegvesenet i Rogaland bryr seg ikke om at politi og kommuner skaluttale seg i saker om å endre farts— grensene. Flere steder erfarten denne sommeren uten forvarsel redusert.