Livsfarlig bomstasjon

Lange køer foran bomstasjonen på Bråstein skaper mange farligesituasjoner. Politiet reagerer og krever utbedringer før det skjeren dødsulykke.