Protester mot ringvei

Planer om en ny ringvei på Jørpeland fører til sterke protester. Om lag 250 personer har skrevet under på et krav om at planene må tas opp til ny behandling.