Samlet krav fra fetteren: 5,5 millioner kroner

Fetteren til Birgitte Tengs krever i alt drøye 5,5 millioner kroner fra staten ved Justisdepartementet.