Ber retten stoppe utskriving

Pårørende til den pleietrengende stavangermannen John Iver Tomren krever at namsretten hindrer Sentralsjukehuset i å skrive ham ut. Avgjørelsen kommer mandag.