Delt om boliger i Havanna

Norex AS kjøpte Havanna i 1997 og lanserte planer for hotell i det store bygget på Hana. Nå har Bygg-Kon AS på vegne av Norex søkt om omregulering av gjeldende plan til å omfatte boliger istedenfor hotell.