Slo taggere, må sone

Terje Kyllingstad må sone de 30 dagene han ble dømt til i Sandnestingrett, for å ha slått og truet ungdommer som taggetarbeidsplassen hans. Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist ankenfra Kyllingstad, melder NRK Rogaland.