SiR-kolleger fratrer i frustrasjon

Ikke bare direktørstillingen ved kirurgisk-ortopedisk klinikk stårnå tom: Flere av klinikkens ledere trekker seg i kjølvannet av atTom Glomsaker fikk sparken torsdag.