Ønsker Kvitsøy ut av legevakt-samarbeid

Kvitsøy må ut av legevaktsamarbeidet i Ryfylke. Det mener kommunelege John Nessa i Hjelmeland. Han vurderer reisetiden mellom ytterkantene av legevaktdistriktet som uforsvarlig lang.