73 overdoser hittil i år

Til og med sist uke har ambulansetjenesten i år rykket ut 73 gangertil overdoser i Stavanger og Sandnes. Enda et liv ble trolig reddeti går.