Haugesund på tøff hestekur

Unge funksjonshemmede, brukere av bydelshusene, barn i barnehager og på skoler som trenger spesielle tiltak, de eldre, ja, nesten alle som er avhengig av hjelp kan komme til å få svi neste år i Haugesund.