Lavterskeltilbud for rusmisbrukere

I fjor bestemte bystyre at det i 2003 skal startes opp et lavterskel botilbud for rusmisbrukere. Rådmannen har verken satt av penger til drift eller til investeringer i et hus. Det skal etter planen ha 12-15 enkeltrom og 5 hybler.